Obrázok je ilustračný

Rekonštrukcia Mestského podniku služieb mesta STRÁŽSKE

– Rozvod vody
– Rozvod kúrenia
– Kanalizácia
– Rozvod plynu
– Kompletné riešenie inžinierskych sietí

Rok

2019

Klient:

Mesto Strážske

Lokalita:

Mesto Strážske